TVL:

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft verschillende maatregelen getroffen om de slachtoffers van de overstromingen overal in ons land te ondersteunen. Zo zal de btw-verlaging voor sloop- en heropbouw met zekerheid gelden voor eigenaars van de door het noodweer getroffen woningen. Daarnaast zullen ook giften aan de gewestelijke rampenfondsen fiscaal aftrekbaar worden om zoveel mogelijk Belgen te overtuigen om een steentje bij te dragen aan het welzijn van de slachtoffers en het herstel van de getroffen regio’s in Vlaanderen en Wallonië.

“Het noodweer dat ons land genadeloos hard heeft getroffen, maakte een grote golf van solidariteit los bij vele Belgen. Ik vind het dan ook logisch dat ik als Minister van Financiën maatregelen neem die binnen mijn bevoegdheid en mogelijkheden vallen om zowel het herstel van de getroffen regio’s te versnellen als de golf van solidariteit te ondersteunen,” zegt Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en Minister van Financiën

Btw-verlaging van 21% naar 6% voor sloop en heropbouw van door noodweer getroffen woningen
De overstromingen hebben duizenden woningen in de getroffen regio’s geraakt of zelfs totaal verwoest. Het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw van woningen werd oorspronkelijk door minister Van Peteghem gelanceerd als relancemaatregel en geldt nog tot eind 2022. De minister verzekert dat ook de eigenaars van de door het noodweer getroffen woningen van deze maatregel zullen kunnen gebruikmaken.

Gezien de omvang van de ramp zal de vaststelling van de opgelopen schade aan de woningen, het opmaken van offertes en het toekennen van omgevingsvergunningen enige tijd in beslag nemen. Wanneer de huidige deadline van eind 2022 te krap blijkt te zijn, zal een verlenging van de maatregel worden overwogen.

Ook giften aan gewestelijke rampenfondsen fiscaal aftrekbaar
Reeds ettelijke uren na de ramp ontstonden overal in ons land spontane initiatieven om geld en hulpgoederen in te zamelen. Om die golf van solidariteit maximaal te ondersteunen en het herstel in de getroffen regio’s te versnellen, zorgt minister Van Peteghem ervoor dat ook giften aan de gewestelijke rampenfondsen fiscaal aftrekbaar worden.

Verhoogde fiscale aftrek voor giften van vennootschappen
Uiteraard kunnen niet enkel particulieren een gift doen aan een goed doel, ook ondernemingen en vennootschappen dragen heel vaak hun steentje bij. Het bedrag dat vennootschappen mogen aftrekken bij giften is vandaag beperkt tot 500.000 euro. Verschillende vennootschappen zijn vragende partij om meer te mogen schenken, daarom verhoogt minister Van Peteghem het plafondbedrag voor dit kalenderjaar tot 2.500.000 euro.

Gratis afleveren van eigendomsinformatie uit het kadaster
Bij het opmeten van de schade zullen verzekeringsmaatschappijen verschillende bewijsstukken vragen aan eigenaars van getroffen woningen. Het gaat dan over onder andere een eigendomstitel, een document dat bewijst dat je de eigenaar bent van de woning en een hypothecair getuigschrift, dat aangeeft of er al dan niet een hypotheek op de woning loopt. Minister Van Peteghem heeft beslist om deze eigendomsinformatie kosteloos af te leveren wanneer aanvragers aangeven dat ze slachtoffer waren van de natuurramp. Mensen die al een verzoek tot inlichtingen deden en daarvoor betaalden, kunnen op verzoek een terugbetaling krijgen.

https://bit.ly/3lgKRfd

 Categorie: Nieuws