Winkeldiefstal in Sint-Truiden πŸ›οΈ
Wat kan ik doen om winkeldiefstallen te voorkomen?’ en β€˜Wat doe ik als ik iemand op heterdaad betrap?’. Op die vragen kregen tal van handelaars een antwoord tijdens de infoavond die het lokaal bestuur Sint-Truiden en de lokale politie eind vorige week voor hen organiseerden.
βœ”οΈ Volgens de gegevens van de criminaliteitsbarometer daalde het aantal winkeldiefstallen in Sint-Truiden van 95 diefstallen in 2018 naar 44 gevallen in 2020. In 2021 stelden we opnieuw een lichte stijging vast naar 47 gevallen.
βœ”οΈTips & tricks
Tijdens de infosessie doorprikten medewerkers van Crime Control NV diverse stereotypen. Ze toonden aan hoe handelaars verdacht gedrag kunnen herkennen en lichtten verschillende diefstaltechnieken toe.
βœ”οΈOefening
Bij de handelaars zelf zullen mystery shopvisits plaatsvinden om te controleren of de infoavond effect heeft gehad.
 Categorie: Nieuws