De grond is gezeefd zodat deze vrij is van stenen en andere vreemde materialen.

Er zijn stalen genomen van de partij grond. Hieruit blijkt dat de grond niet verontreinigd is (het attest kan je opvragen). Bovendien is de grond voldoende waterdoorlatend. Deze grond is dus ideaal om je terrein aan te vullen na de bouw van je woning, als toplaag voor de aanleg van je gazon, nivellering landbouwgrond* ….

Hoe verkrijg ik deze aanvulgrond?

Beste hier online aanvulgrond

De dienst openbare werken neemt contact op met jou voor verdere praktische afspraken.

https://www.bekkevoort.be/nieuws/detail/251/gratis-aanvulgrond-te-verkrijgen?fbclid=IwAR2X0D5NadWhECwi1SI23zsPEH6wschR5HyHuF2GfiXKy2XQX2gzjrxWp48

 Categorie: Nieuws