Hageland Expres :

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst gaan niet door in Scherpenheuvel-Zichem als gevolg van de coronacrisis.

De gemeente- en OCMW-raad, die zouden plaatsvinden op donderdag 19 maart, gaan niet door. Er wordt zo snel mogelijk een regeling uitgewerkt om via elektronische weg raadsvergaderingen te organiseren. Deze wordt afgetoetst met de fractieleiders.

Om de essentiële hulpverlening aan de cliënten van het OCMW te verzekeren, moest ook een regeling getroffen worden voor de samenkomst van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 23 maart. Ook hier werd beslist om deze zitting elektronisch af te handelen. Dit betekent dat de leden van thuis uit kunnen aangeven of ze met bepaalde agendapunten op deze zitting akkoord gaan of niet.

“Het schepencollege volgt hiermee de federale richtlijnen om samenkomsten met meerdere personen te vermijden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.”, aldus burgemeester Manu Claes.

https://hagelandexpres.wordpress.com/2020/03/18/gemeenteraad-van-deze-maand-gaat-niet-door/

 Categorie: Nieuws