HagelandActueel:

Met de convenant die Glabbeek volgende maand gaat afsluiten met Erfgoedstichting Vlaams-Brabant, wordt een begin gemaakt van het in kaart brengen van al het onroerend erfgoed in de gemeente.

“Op de gemeenteraad van 4 maart zullen we onze deelname goedkeuren, zodat de gemeente de convenant Erfgoedstichting Vlaams-Brabant kan afsluiten met de provincie Vlaams-Brabant voor een eerste periode van 5 jaar”, verduidelijkt gemeenteraadslid Jonas Vangroenendael die samen met burgemeester Peter Reekmans tot de structurele adviescommissie zal toetreden. “Deze nieuwe erfgoedstichting is een belangrijke steunpilaar voor lokale besturen, zowel inzake concrete adviestrajecten als inzake verwerving en herbestemming van beschermd onroerend erfgoed in nood. Onze gemeente telt tamelijk wat beschermd onroerend erfgoed. Dit provinciaal initiatief is effectief een grote meerwaarde voor onze gemeente. wij gaan al het onroerend erfgoed in kaart brengen en onderzoeken welke gebouwen in de toekomst eventueel in nood zouden komen, waardoor restauratie zich opdringt. Bij het verwerven van dit erfgoed zal de gemeente altijd via participatie van onze inwoners op zoek gaan naar eventuele herbestemmingen.”

De erfgoedstichting Vlaams-Brabant heeft als doel het verwerven, beschermen, herstel, behoud, beheer en ontsluiting van onroerend erfgoed en van cultuurhistorische landschappen in haar bezit of in haar beheer in Vlaams-Brabant. De Stichting neemt een voorbeeldrol op inzake onroerenderfgoedzorg en draagt bij aan het vergroten van het draagvlak voor het onroerend erfgoed in Vlaams-Brabant. De aangesloten gemeenten kunnen via de erfgoedstichting liefst 70% financiering krijgen voor het verwerven en restaureren van beschermd erfgoed. Het beslissingsniveau van de erfgoedstichting wordt gevormd door het provinciaal bestuursorgaan, bijgestaan door een structurele adviescommissie.

https://bit.ly/3dIu7tb

 Categorie: Nieuws