HagelandActueel:

De gemeenteraad van de stad Tienen heeft beslist om de huidige samenwerking met de afvalintercommunale EcoWerf te verlengen voor een periode van 18 jaar. “EcoWerf voert een duurzaam en integraal afvalbeleid, dat vernieuwt en vooruitdenkt om de belangen van de stad en haar inwoners zo goed mogelijk te dienen”, zegt schepen van Duurzaamheid Paul De Cort (Groen).

EcoWerf verwerkt zo’n 14 miljoen ton afval per jaar, met een netto onkostenplaatje van ongeveer € 70 per inwoner. Uit de gemeentemonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt dat de 74 % van de inwoners meer dan tevreden is over de huisvuilvoorzieningen. De uitdagingen voor de toekomst blijven echter groot.

De Cort: “Intergemeentelijke samenwerking is een krachtige tool om het lokaal afvalbeleid verder vorm te geven. De kosten voor het afvalbeleid via EcoWerf zijn bijzonder gunstig, wat voor de stad Tienen vandaag erg belangrijk is. Naast het financiële voordeel, speelt ook de professionaliteit en ervaring van EcoWerf een belangrijke rol. De samenwerking wordt voor een periode van 18 jaar verlengd, wat toelaat een aanpak op lange termijn uit te werken.”

EcoWerf heeft toegezegd om de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten op te voeren. Het vuilnisbakken- en peukenplan wordt verder uitgerold en de dienstverlening naar de burger zal verder geoptimaliseerd worden.  https://bit.ly/3g0KYa7

 Categorie: Nieuws