🗑 Vanaf vandaag mag je je grijze huisvuilzakken ook aanbieden op het containerpark. Deze regel geldt tot 14 september 2024.
De tweewekelijkse huis-aan-huisophaling van het restafval loopt door zoals gepland.
 Categorie: Nieuws