HagelandActueel:…investeert ruim 60.000 euro in heraanleg Glazuurparking.

De Glazuurparking in Glabbeek wordt heraangelegd. De parking is eigendom van de kerkfabriek en vzw Glazuur maar heeft al meer dan 40 jaar een semi openbaar karakter.

De parking werd aangelegd in 1980 en door het officialiseren van een medegebruik voor openbaar nut kan de gemeente investeren in de heraanleg ervan.

Op de gemeenteraad van februari werd de erfpachtovereenkomst en een recht van medegebruik van 30 jaar voor de parking unaniem goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen keurde nu de plannen voor de nieuwe parking goed.

“Omdat de Glazuurparking al jaren door heel wat inwoners frequent gebruikt wordt, maar vooral ook enorm belangrijk is als parking voor het brengen en ophalen van de kinderen van de gemeenteschool gaan we als gemeentebestuur investeren in een grondige heraanleg ervan. Om de investeringskost van ruim 60.000 euro te kunnen financieren, werd er hiervoor eerst een erfpachtovereenkomst en een recht van medegebruik afgesloten tussen de gemeente, de kerkfabriek van Glabbeek en de vzw Glazuur. De heraanleg is absoluut nodig, want de dolomiet veroorzaakt heel wat stof en de parking zit al jaren vol putten. We kiezen voor waterdoorlatende materialen, de ontwerper is trouwens klaar met het uitvoeringsplan voor de herinrichting en verfraaiing van de volledige parking. Doordat we rekening dienden te houden met schoolvakanties en reserveringen van zaal Glazuur staat de heraanleg gepland in de paasvakantie 2023”, besluit burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).  https://bit.ly/3NZ570o

 

 Categorie: Nieuws