ROBTV: Borstcentrum RZ Tienen wordt erkende borstkliniek: “Plastisch chirurg, psychosociale ondersteuning en revalidatieprogramma voor patiënten”

Lees hier het officiële bericht van RZ Tienen:

Het borstcentrum in RZ Tienen krijgt erkenning als satelliet-borstkliniek in samenwerking met UZ Leuven. Patiënten met borstaandoeningen uit de regio kunnen er terecht voor diagnosestelling, behandeling,  nabehandeling, psychosociale begeleiding, informatieverstrekking en revalidatie. “Voor alle duidelijkheid: patiënten kunnen al enkele jaren in RZ Tienen terecht voor kwalitatieve borstzorg:  jaar na jaar kunnen we mooie resultaten voorleggen.” vertelt diensthoofd dr. Lotte Claes. “Maar om de  erkenning als borstkliniek te krijgen, moet je als ziekenhuis aan heel wat voorwaarden voldoen. De laatste  jaren hebben we hard gewerkt om ook de laatste vereisten op het lijstje te kunnen afvinken. Zo is er nu een  plastisch chirurg aan ons ziekenhuis verbonden, werd de psychosociale ondersteuning uitgebreid en hebben  we een revalidatieprogramma uitgewerkt: ReFit”. Toch blijft het centrum een satelliet-borstkliniek. Dat komt omdat er voor bestraling bij borstkanker en  andere gespecialiseerde zorg doorverwezen wordt naar UZ Leuven. “Een regionaal ziekenhuis kan nooit álle  zorg aanbieden”, gaat dr. Claes verder. “Dat is ook niet de bedoeling: binnen het Plexus-netwerk werken we  op veel gebieden samen met UZ Leuven, Heilig Hart Leuven en AZ Diest. Patiënten met borstkanker en  andere aandoeningen kunnen in RZ Tienen terecht voor reguliere ingrepen, behandelingen,  nabehandelingen en begeleiding. Maar wanneer het nodig is, kunnen we ze doorverwijzen naar UZ Leuven voor gespecialiseerde zorg. Door wekelijks multidisciplinair overleg behouden zorgverleners uit beide ziekenhuizen het overzicht en kunnen we elke patiënt de beste behandeling garanderen, wat natuurlijk het  belangrijkste is.”

https://bit.ly/3IA54HJ

 Categorie: Nieuws